#Sever 1#Sever 2

Nội dung phim

Lần đầu tiên được thằng bạn đưa đi chơi gái đúng thực sự là cái cảm giác đầu tiên bao giờ cũng làm cho người khác ngây ngất đúng không nào các bạn, mình cảm thấy sướng với cái cảm giác đó mình cảm thấy đây mới là cuộc sống bỏ tiền ra để người khác phục vụ mình bỏ tiền ra để người khác cho mình lên đỉnh đó chính là tiêu chí của mình, nhưng tiêu chí như này thì co lẽ là điều mà mình sẽ để cho các bạn xem, nhưng mình chỉ muốn nói một câu mà thôi đó là tiền nào của ấy các bạn ạ, chúng ta bỏ tiền ra thì chúng ta sẽ nhận lại được giá trị tương xứng

Diễn viên tham gia phim

N/A